fbpx

Kvalificeret rengøring efter forsikringsskader

Når skaden er sket, er en resolut indgriben nødvendig.

Vi har mange års erfaring med at afhjælpe og rengøre efter storm- og vandskader samt efter angreb af skimmelsvamp. Vi arbejder altid tæt sammen med forsikringsselskabet, uanset om det er en stor eller mindre skade. Det er med til at sikre jer en korrekt skadesbehandling.

Vandskader

Skybrud, oversvømmelser, stoppede afløb, sivende rørskader, slukningsvand eller stoppede afløb; der er mange måder, vandskader rammer på. Det uønskede vand gør stor skade på bygninger og indbo. Derfor er det vigtigt med en hurtig indsats for at begrænse skaden. Hos Resolut er vi erfarne og professionelle, og vi hjælper ved alle former for vandskader. Vi begrænser skaden, suger vandet op, fjerner det og opstiller affugtere. Vi redder det indbo som reddes kan, hvorefter vi desinficerer og gør rent. Ødelagt indbo og materiel køres bort.

Stormskader

Stormene raser i Danmark. Hvert år rammer storme, der efterlader skader på huse, veje og virksomheder. Træer vælter, tagsten river sig løs og falder ned, og genstande blæser væk. Ved alle former for skader skal der handles hurtigt for at begrænse omfanget. Vi sikrer værdier, afdækker og rydder op samt sørger for afskærmning, så ingen uvedkommende kan komme ind i bygninger og boliger. Ødelagt materiel køres bort.

Skimmelsvamp

Resolut er specialister i skimmelsvamp. De mikroskopiske svampe, der angriber som grønne, sorte, brune eller hvide plamager med lodne overflader er frygtede skader. Angreb af skimmelsvamp skyldes fugt, der kan komme fra dårlig cirkulation eller utætheder i bygninger eller rør. Skimmelsvamp er ofte en følgeskade efter en oversvømmelse eller anden vandskade. Vi finder årsagen og fjerner skimmelsvampen, hvorefter fladerne rengøres og behandles.